Signatura dels 10 principis

transparents.org signa els 10 principis definits per la Coalición Pro Acceso que haurien de recollir-se en una futura Llei d’Accés a la Informació. Aquests principis s’han derivat d’un estudi comparatiu de la legislació i de la pràctica en més de 80 països del món així com de la nova Convenció del Consell d’Europa sobre l’Accés a Documents Públics.