Silenci en el 47% del casos

Les institucions no responen al 47% de les sol·licituds d’informació tot i la imminent Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern

• Access Info Europe i la Fundación Ciudadana Civio presenten el primer informe d’activitat del web tuderechoasaber.es.

• Les sol·licituds d’informació mediambiental obtenen el mateix grau de silenci administratiu tot i comptar amb legislació pròpia. 

• En el cas dels organismes locals, el 77% de les sol·licituds – la majoria sobre qüestions que afecten particularment el dia a dia de la ciutadania – han restat sense resposta. 

En un comunicat de premsa fet públic el passat dia 3 de desembre, les organitzacions Acces Info Europe i la Fundación Ciudadana Civio que treballen en pro de la transparència pública posen de manifest la situació que viu la transparència en l’Administració Pública.

L’entrada en l’agenda política de la Llei de Transparència des de març, encara no ha tingut reflex en la reacció de les institucions públiques davant de les sol·licituds d’informació de la ciutadania. El primer informe d’activitat de tuderechoasaber.es mostra que el 47% de les sol·licituds realitzades des d’aquest portal no han rebut resposta passats tres mesos des de la seva formulació.

Cal destacar que amb la normativa actual, el silenci administratiu significa que la petició ha sigut oficialment denegada. El Projecte de Llei que s’està debatent actualment al Congrés dels Diputats no reconeix com a dret fonamental el dret d’accés a la informació.

L’informe, analitza les 373 sol·licituds d’informació realitzades per la ciutadania durant els quatre primers mesos de funcionament del portal. Des del 22 de març de 2012, aquest web permet a qualsevol persona enviar sol·licituds d’informació a les institucions públiques de manera molt senzilla.

L’anàlisi general dels resultats no només assenyala que les sol·licituds d’informació amb resposta (un 53%) són insuficient, sinó que també fa esment a la manca de respostes adequades. Únicament, el 14% de les sol·licituds van rebre la informació que demanaven. El 17% de les sol·licituds van rebre una resposta incompleta, inadequada o van ser refusades. En el 22% dels casos restants, les institucions públiques afirmen no disposar de la informació que es sol·licita.

El 69% de les sol·licituds d’informació realitzades tenen com a destinatari una institució d’àmbit nacional. El Congrés dels Diputats i el Senat són exemples de bones pràctiques, ja que han respost a la gran majoria de sol·licituds amb la informació requerida.

Les institucions autonòmiques van rebre el 15% de les sol·licituds enviades des del portal. A nivell local, les institucions públiques mostren la seva cara més opaca. De les 35 sol·licituds enviades (el 10% del total), només dues van rebre resposta. El silenci administratiu és del 77% en aquests casos.