Què fem?

Amb el benentès d’assolir els nostres tres objectius, que són, la transparència, la participació i la col·laboració, organitzem un seguit d’activitats que pretenen, d’una banda, reflexionar al voltant d’aquests tres eixos i, de l’altra, incidir en la configuració del pensament de la nostra societat.

Així, el Cicle “Transparència i Bon Govern” neix amb l’objectiu de donar resposta a la crida ciutadana a favor de la consolidació d’una governança oberta, horitzontal i participativa.

Per posar en pràctica la reflexió comuna que duem a terme, promovem algunes campanyes de sensibilització ciutadana que pretenen dotar-la d’eines per a la reivindicació social i política. D’aquesta manera neix la “Penyora fiscal” una eina per a recuperar la confiança en els i les representants polítics, en les institucions i en les polítiques públiques al servei del poble.

Sens dubte, aquest portal vol oferir a la ciutadania interessada informació i recursos per a treballar en la direcció d’una governànça oberta, participativa i col·laborativa. Per aquest motiu posem a la vostra disposició un fons Bibliogràfic, amb les darreres novetats editades i, un apartat amb Enllaços d’especial interès, que esperem ampliar amb la vostra col·laboració, a fi i efecte de compartir amb tots i totes vosaltres la informació de disposem.