Manuel Bustos imputat en el cas Mercuri

Les males pràctiques polítiques de l’alcalde de Sabadell, la corrupció i les causes pel qual l’imputen – que recordem són: tràfic d’influències; delictes contra l’administració publica; delictes de malversació de fons públics; delicte d’omissió de denunciar les irregularitats; irregularitats en l’adjudicació de serveis; les seves gestions davant el Consorci Audiovisual de Catalunya; gestions per la retirada de denúncies de trànsit; i per la contractació de diferents persones – són suficients motius per tenir alguna responsabilitat en el que està passant. Si més no, la seva actitud ha estat una actitud de permissivitat que podia acabar legitimant formes de corrupció.

La situació creada per la seva imputació vulnera drets, no respecta els acords del Ple Municipal democràticament presos, crea sensació d’impunitat… genera un seguit d’aspectes negatius que alteren la normal activitat municipal de la ciutat de Sabadell – que diu interessar-li tant, no sabem si pel seu benefici o com a servidor públic. No pot dir que va deixar l’alcaldiaper no afectar la normalitat en el desenvolupament de l’activitat municipal i del conjunt de la ciutat” i ara tornar com si no hagués passat res.

Estar imputat vol dir existir indicis racionals de fets delictius, per tant, seria convenient que les persones imputades resolguessin abans aquesta situació per poder seguir ostentant càrrecs públics, del contrari generen problemes de representació i de governabilitat. I, si no s’aparten per pròpia dignitat i consciència, el PSC – en les llistes del qual es va presentar – si vol ser creïble en l’intent de regeneració política, hauria de fer respectar el seu codi ètic i posar en marxa la Comissió de Garanties i no demanar el retorn de l’alcalde imputat. Cal aplicar una exigència ètica i realitzar sacrificis, per poder recuperar la confiança. Si les persones imputades no ho deixen i el PSC no fa cap pas per recuperar la confiança, demanem als grups de l’oposició que duguin a terme la mesura que tenen a l’abast per redreçar la situació, la moció de censura, amb un acord de ciutat per superar la crisi, establint uns acords que garanteixin la governabilitat de la ciutat.

La ciutadania també hem de ser exigents, demanar comptes i no deixar que el bé comú, els serveis públics, els nostres diners els administrin persones que estan sota sospita. Davant de la greu situació en la que es troba l’Ajuntament de Sabadell i el deute que ha acumulat de gairebé 25 milions d’euros, obligat a aplicar un pla d’ajust, que suposa un paquet de retallades que afecten greument a la ciutadania, proposem que des de la ciutadania es faci una auditoria ciutadana a l’Ajuntament que ha de contemplar els següents objectius:

1r. Denunciar la il·legitimitat del deute com a eina de dominació política i que les mesures d’ajust són dictades pels poders financers en contra dels interessos de la ciutadania i segresta la sobirania del poble.
2n. Denunciar la falta de transparència i de participació de les institucions democràtiques.
3r. Empoderar a la ciutadania, per mitjà de la participació d’aquesta en un procés d’auditoria ciutadana amb la intenció de proposar canvis en la societat i en la cultura política per posar els fonaments d’una societat post-capitalista.
4t. Pressionar per a que la ciutadania pugui elaborar els pressupostos del consistori municipal de forma participativa i pugui disposar de mecanismes pel seguiment de la seva aplicació, mesures que garanteixin la transparència i el control de les finances públiques.

També es pot crear una Comissió de Seguiment de les promeses electorals i una Sindicatura Electoral que elabori una base de dades, fàcil i accessible, on hi hagués, ben ordenada i sistematitzada, tota la informació disponible sobre el compliment dels compromisos per part del govern i el dret a la revocació immediata en cas de no compliment.

A més, individualment, podem practicar la desobediència civil, exercint la no col·laboració amb un govern qüestionat, com l’actual govern del PSC a l’Ajuntament de Sabadell, que a més no respecta els Acords del Ple. La desobediència civil és una manera de fer front a una situació d’abús o de prepotència per part d’una autoritat. Després haver-ho denunciat, només ens queda no col·laborar en l’ordre establert, desobeir i proposar un nou model. Per això ens podem plantejar fer objecció fiscal, dret recollit legalment, exercint la no col·laboració amb un govern d’imputats; i mentre sigui així no pagar els impostos municipals tot deixar-los en penyora a la Caixa General de Dipòsits de l’Agència Tributària de Catalunya, o davant notari, fent-ho saber a l’oficina recaptadora i entregant carta i justificant de l’ingrés.

Ara la podem fer amb l’Impost sobre vehicles i taxa de guals (data de càrrec de rebuts domiciliats el 15 de març). A partir del 15 de maig l’IBI i la taxa de residus i, a partir del proper dia 31 de maig, amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Amb imputats no podem cooperar, no podem obeir, no podem contribuir.

Més informació sobre l’estil Bustos:

http://corrupciosabadell.weebley.com

http://sabadellhadecanviar.wordpress.com

http://www.sabiesque.cat

Twiter @diarissabadell

http://www.entesa.org/spip.php?rubrique58

http://www.isabadell.cat/category/ciutat/politica/operacio_mercuri

Feliu Madaula Canadell
Membre fundador de transparents.org