El dret a saber

Victoria Anderica va inaugurar el cicle que porta per títol Transparència i Bon Govern i amb el qual volem donar resposta a la crida ciutadana a favor de la consolidació d’una governança oberta, horitzontal i participativa.

En la seva presentació, Victoria ha fet un repàs de les lleis de transparència que hi ha al món (un total de 93) i on la més antiga, que data de 1958 es troba a Regne Unit i de la jurisprudència dels diferents òrgans internacionals.

Ens explica que la transparència es una eina per lluitar contra la corrupció, quan més transparent és un sistema  menys corrupció hi ha en aquest. Tot i que la transparència no garanteix, per se, l’absència de corrupció.

La llei de Transparència i Bon Govern que està en aquests moments en tràmit parlamentari no reconeix, segons Victoria, el dret a l’accés a la informació com a dret fonamental, contradient, així, la jurisdicció internacional; s’evidencien masses exclusions a l’accés i l’organisme que ha de vetllar per al correcte funcionament de la llei no és independent.

Finalment, ens ha recordat Anderica que la transparència és una nova forma de fer govern i albira en que en el futur hi haurà governs oberts i governs tancats, ja que la transparència és un concepte transversal que afecta a tot un conjunt d’afers.