Què és?

Què és la Penyora Fiscal?

La Penyora Fiscal és un acte d’objecció de consciència que reclama la transparència pública en les relacions entre els governs i les entitats bancàries.

En què consisteix?

La Penyora Fiscal consisteix en reclamar a l’administració informació detallada sobre els recursos que ha destinat per al rescat de les entitats bancàries.

Com puc fer-la?

Per fer la Penyora Fiscal hem de desviar una part dels impostos que hem d’abonar en concepte de l’IRPF en la Declaració de la Renda i consignar-los a un lloc (Banca Ètica, Agència Tributària Catalana o Caja General de Depósitos) fins que obtinguem resposta satisfactòria a les nostres demandes.

Quins riscos hi ha?

Com qualsevol altre acte de desobediència civil, fer Penyora Fiscal implica que la persona està disposada a assumir plenament els greuges derivats de la seva reivindicació i, per tant, n’és conscient de les desavinences jurídiques a les que s’exposa.

Tot i això, fer Penyora Fiscal no implica necessàriament cap greuge econòmic-fiscal.

Qui em donarà suport en de desavinences amb l’administració?

Ciutadania Activa és un moviment que es va crear pels volts del 2008 per reclamar transparència en les relacions entre els governs i les entitats bancàries. Elles i ells van ser les primeres persones en fer Penyora Fiscal.

Ciutadania Activa dóna suport a totes aquelles persones que es troben en una situació similar a fi i efecte d’assolir l’objectiu comú.