Campanyes

Des de transparents.org duem a terme algunes campanyes de sensibilització, conscienciació i reivindicació que promouen la transparència i la rendició de comptes (accontability) a les diferents Administracions Públiques i a les entitat bancàries.

Penyora fiscal

A través de l’objecció de consciència, reclama la transparència pública i la rendició de comptes dels governs i de les entitats bancàries.