Zona Web

Conferència Inaugural

http://www.youtube.com/watch?v=5jcw0mhrsqY

Contacte

@vickyande

Presentació


Participació ciutadana a l’era del coneixement: extracció i anàlisi de dades

http://www.youtube.com/watch?v=fSego9Lozgk&feature=share&list=PLEAo-4rJNK_ixyo7T_ibeUizs8zNlmTO9

Contacte

@cabralens

Presentació


La Governança i les noves vies de comunicació

http://www.youtube.com/watch?v=BPjPoya7GPs&list=PLEAo-4rJNK_ixyo7T_ibeUizs8zNlmTO9&index=5

Contacte

@antonigr

Presentació


La Governança i les noves vies de comunicació

http://www.youtube.com/watch?v=5QcNmwVkAZg&list=PLEAo-4rJNK_ixyo7T_ibeUizs8zNlmTO9&index=6

Contacte

@Nagodelo

Presentació