Zona Web

Conferència Inaugural

Contacte

@vickyande

Presentació


Participació ciutadana a l’era del coneixement: extracció i anàlisi de dades

Contacte

@cabralens

Presentació


La Governança i les noves vies de comunicació

Contacte

@antonigr

Presentació


La Governança i les noves vies de comunicació

Contacte

@Nagodelo

Presentació