3.000 euros contra la transparència

En el comunicat de premsa emès avui, l’organització pro drets humans Acces Info Europe haurà de pagar 3.000 euros en concepte de costes judicials per preguntar al Govern espanyol quines són les mesures que està implementant Espanya per a lliutar contra la corrupció.

Segons la sentència del Tribunal Suprem que tanca aquest litigi obert des de 2007, la informació que Acces Info Europe demana és una manera de demanar explicacions al Govern i no una sol·licitud d’informació en si mateixa. El dret a demanar explicacions al Govern està reservat al poder legislatiu i no pas a la ciutadania. Si aquesta vol saber quelcom, ho ha de fer a través dels partits polítics representats en la cambra.

Espanya, com a signant del Conveni de Nacions Unides Contra la Corrupció (UNCAC) ha de completar bianualment un formulari d’autoevaluació on s’expliqui què s’està fent per a implementar les mesures per lluitar contra la corrupció. A països com l’Argentina, Armènia, Xile, Colòmbia, o el Regne Unit aquesta informació és d’accés públic per a tothom.

Davant d’aquesta decisió del Tribunal Suprem, Acces Info Europe ha presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional per violació del dret d’accés a la informació. En cas que aquest recurs no prosperi, l’organització es planteja la possibilitat de recorre davant d’instàncies comunitàries.